Medarbejdere og ledelse

I Lykkesholm er vi 16 fastansatte

1 leder

1 souschef

9 pædagoger

3 pædagogmedhjælpere

1 HK’er

1 Pedel