Bestyrelsens vision for forældresamarbejdeDem vi er:

Vi er et fællesskab, der hjælper og understøtter hinanden.  

Det vi vil:

I Lykkesholm er forældre og personale sammen om at skabe en tryg og en udviklende hverdag for alle børn i et fællesskab, der for barnet er meningsfuldt at være i, fordi de voksne giver udtryk for at man vil barnet, vil barnets venner og vil fællesskabet.

Det forældrene kan:

Forældre er vigtige i Lykkesholm. Det er de, fordi de for børnene er nogen, kan noget, vil noget og ved noget. Det er derfor vigtigt at forældrene føler sig velkommen, som dem de er og de oplever en samhørighed med Lykkesholm og med de andre forældre, børn og personale.

Det vi vil (med forældrene):

Forældre træder ind i et fællesskab, der har til formål at skabe det bedste børneliv. De og deres familie bliver en del af en kultur, hvor man er med til at forme og udvikle et dannende fællesskabet, ved sin tilstedeværelse som betydningsfuld og synlig rollemodel i hverdagen.

 Læs visionen her....