Tryghed, leg og læring

Børnehaven Lykkesholm har en stærk pædagogisk profil, som bygger på viden og indsigt

Selveje

Børnehaven Lykkesholm er en selvejende institution. Læs her, hvad det betyder.

Den styrkede pædagogiske læreplan

 

Social inklusion

Lykkesholm blev,  i september 2012 - certificerede i arbejdet med social inklusion.

Bestil rundvisning

Ønsker du en rundvisning, kan du ringe til kontoret på telefon; 39651135
eller skrive en mail. Runvisninger foregår i dagene  mandag -torsdag i tidsrummet mellem 9.00 - 14.00 

Har i fået plads i Lykkesholm?

Play and Learn

PLAY and LEARN – engelsk for de 3 til 9-årige
Fra oktober 2013 iværksættes ’PLAY and LEARN’ - engelsk leg og læring i børnehaven og indskolingen for at give børnene endnu bedre forudsætninger for at klare sig i et globaliseret samfund. Formålet er, at de 3 til 9-årige børn tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelskt